Opt Lasers

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Opt Lasers jest szanowanym europejskim producentem wysokiej jakości urządzeń optycznych i elektronicznych. Portfolio firmy obejmuje przemysłowe głowice laserowe do grawerowania i cięcia, moduły laserowe, sterowniki diod laserowych oraz kontrolery temperatury. Nasi klienci to integratorzy, OEM, uniwersytety, centra badawcze i odbiorcy końcowi.

EN

Opt Lasers is a respected European manufacturer of high-quality optical and electronic devices. Its portfolio encompasses industrial-grade laser heads for engraving and cutting, standard and custom laser modules, laser diode drivers and temperature controllers. Our clients include integrators, OEMs, universities, research centers, and end users.