Program targów 2022

już wkrótce szczegóły Warsaw Industry Automatica 2023

Wtorek 10.05.2022

11:00-12:30

"KLIMAT DLA ROBOTYZACJI i AUTOMATYZACJI W POLSCE"

Dotyczy programów i środków wsparcia dla robotyzacji i automatyzacji: stanu aktualnego, planów oraz doświadczeń.

13:30-15:00

"CYBER-BEZPIECZNA ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA"

Dotyczy standardów i rozwiązań przeciwdziałającym zagrożeniom w przedmiotowym obszarze.

Środa 11.05.2022

11:00-13:00

“USE CASES” ROBOTYZACJI I AUTOMATYZACJI"

Prezentowane będą przez dostawców rozwiązań i użytkowników „use cases” automatyzacji i robotyzacji wykorzystane dla osiągnięcia zdefiniowanych celów biznesowych i operacyjnych oraz przynoszących wymierne efekty.

Zobacz harmonogram