Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiAZAP Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma PiA-ZAP Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku automatyki od przeszło 25 lat i jest jedną z największych firm z branży automatyki w Polsce.

Pozycję wiarygodnego i rzetelnego partnera budujemy poprzez ciągłe doskonalenie organizacji, wprowadzanie do oferty nowych rozwiązań, wytrwałe dążenie do zapewnienia najwyższej jakości.

Posiadamy Certyfikat ISO 9001; 14001; 18001
Swoją ofertę kierujemy do przemysłu chemicznego, energetycznego, wodno-ściekowego, spożywczego i wielu innych.

W szczególności specjalizujemy się w:
– projektowaniu systemów automatyki
– kompletacji, prefabrykacji, montażu, uruchomienia
– wdrażaniu systemów sterowania opartych o sterowniki PLC, oraz systemów DCS
– wdrażaniu systemów wizualizacji SCADA
– wdrażaniu systemów i pomiarów fizykochemicznych
– remontów i serwisu armatury wykonawczej
– doborze i instalacji robotów przemysłowych