Metronic AKP

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Metronic AKP specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych dedykowanych do rozliczeń, rejestracji i monitorowania procesów przemysłowych. Na naszym stoisku dostępne będą produkty znajdujące się w ofercie firmy: – przeliczniki przepływu i energii cieplnej pary, wody, oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych, – rejestratory – pomiar i rejestracja wielkości fizycznych przetworzonych na standardowy sygnał, – licznik przepływu z rejestracją danych, – przetworniki, konwertery. Oferujemy pomoc przy doborze urządzeń do aplikacji. Pełna oferta firmy znajduje się na stronie www.metronic.pl.

EN

Metronic AKP has specialized in designing and manufacturing electronic devices dedicated to settlements, registration and monitoring of industrial processes. Products offered by our company: – flow computers – flow and heat energy calculators for steam, water and compensated flow of technical gases, – data loggers – measurement and registration of physical quantities such as temperature, pressure, humidity, flow, level, etc. – flow totalizers with data recording, – converters RS485<–>USB/Ethernet. The full offer of the company is available at www.metronic.pl/en