Control Engineering Polska

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Misją magazynu Control Engineering Polska – marki rozpoznawanej w branży automatyki od blisko 60 lat na całym świecie i od 2003 roku na rynku polskim, jest dostarczanie informacji dla rynku sterowania, oprzyrządowania i automatyki. Chcemy przekazać czytelnikom w formie drukowanej i dostępnej on-line więcej niż jakiekolwiek inne źródło wiedzy na temat technologii, produktów, nowości i trendów służących osiągnięciu wysokiej produktywności zarówno osobistej, jak i w skali całego zakładu.

EN

The mission of the Control Engineering Polska magazine – a brand recognized in the automation industry for nearly 60 years all over the world and since 2003 on the Polish market, is to provide information for the control, instrumentation and automation market. We want to convey to our readers in print and online more than any other source of knowledge about technology, products, news and trends for high personal and plant-wide productivity.