WIKA Polska

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

WIKA – Part of your business

Grupa WIKA, rodzinna firma zatrudniająca ponad 10 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, jest światowym liderem w zakresie pomiaru ciśnienia i temperatury. Firma WIKA ustanawia także standardy w pomiarach poziomu, siły, przepływu oraz technologii kalibracji i roztworów gazu SF6.
Założona w 1946 roku, WIKA jest dziś silnym i niezawodnym partnerem w zakresie wszystkich wymagań przemysłowej technologii pomiarowej, dzięki szerokiemu portfolio wysoko precyzyjnych przyrządów oraz kompleksowemu zakresowi usług.

Firma WIKA posiada fabryki produkcyjne na całym świecie, dzięki czemu zapewnia elastyczność oraz najwyższą wydajność dostaw. Co roku, w seriach od 1 do ponad 10 000 sztuk, dostarczanych jest ponad 50 milionów wysokiej jakości produktów standardowych oraz rozwiązań specjalnych.

Nasi klienci na całym świecie obsługiwani są kompetentnie i niezawodnie, za pośrednictwem licznych oddziałów własnych i partnerów handlowych. Z naszymi obiorcami lokalnie kontaktują się doświadczeni inżynierowie oraz specjaliści ds. sprzedaży.

EN

WIKA – Part of your business

As a family-run business acting globally, with over 10,200 highly qualified employees, the WIKA group of companies is a worldwide leader in pressure and temperature measurement. The company also sets the standard in the measurement of level, force and flow, and in calibration technology as well as SF6 gas solutions.
Founded in 1946, WIKA is today a strong and reliable partner for all the requirements of industrial measurement technology, thanks to a broad portfolio of high-precision instruments and comprehensive services.

With manufacturing locations around the globe, WIKA ensures flexibility and the highest delivery performance. Every year, over 50 million quality products, both standard and customer-specific solutions, are delivered in batches of 1 to over 10,000 units.

With numerous wholly owned subsidiaries and partners, WIKA competently and reliably supports its customers worldwide. Our experienced engineers and sales experts are your competent and dependable contacts locally.