Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Łączymy usługi pozwalające firmom zyskać oszczędności, które przełożą się na dalszy rozwój, a są to: sukcesja i planowanie podatkowe, audyt technologiczny, prace B+R, audyty zobowiązań kredytowych, dotacje unijne. Za sukcesem przedsiębiorstwa stoją odpowiedni ludzie, dlatego wierzymy że nasze know-how pomoże firmom wejść na wyższy poziom działania

EN

We merge services that allow companies to make savings that will help in further development. Such as: succession and tax planning, technological audit, R&D works, audits of credit obligations, EU subsidies. Behind the success of the company there is our team. That is why we believe that know-how will help companies elevate their level of operation.