VR sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

VendoRobotics to innowacyjna firma specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych
produktów konsumenckich, zautomatyzowanej sprzedaży i systemów IoT. Charakteryzuje nas
doświadczenie w rozwoju oprogramowania, elektroniki oraz mechaniki.
Skutkuje to zaskakującą dynamiką i skutecznością przekuwania pomysłów klienta w
rzeczywistość

EN

VendoRobotics is an innovative company specializing in the design of modern consumer
products, automated sales and IoT systems. We are characterized by experience in the
development of software, electronics and mechanics.
This results in surprising dynamics and efficiency in turning the client’s ideas into reality