straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Grupa straschu jest jednym z wiodących dostawców komponentów z zakresu automatyki przemysłowej, elektrotechniki oraz techniki sterowania. Firma realizuje kompleksowe dostawy do produkcji rozdzielnic elektrycznych, maszyn i urządzeń.

W ofercie mamy elementy automatyki przemysłowej, aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, techniki łączeniowej oraz napędów. Obsługujemy przemysł lotniczy, morski, lądowy, motoryzacyjny i spożywczy. Jesteśmy partnerem dla producentów maszyn i urządzeń.
Stale rozwijamy zakres naszych usług, zachęcamy do sprawdzenia naszego sklepu internetowego www.bezhalogenowe.pl

EN

The straschu Group is one of the leading suppliers of components in the field of industrial automation, electrical engineering and control technology. The company provides comprehensive supplies for the production of electrical switchboards, machines and devices.

We offer elements of industrial automation, control and signaling equipment, switching technology and drives. We serve the aviation, maritime, land, automotive and food industries. We are a partner for producers of machines and devices.
We are constantly developing the scope of our services, we encourage you to check our online store www.bezhalogenowe.pl