Schmalz

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Schmalz to niemiecka firma rodzinna specjalizująca się w produkcji systemów chwytakowych i technologii próżniowych do zastosowań przemysłowych. Firma oferuje szeroki wybór produktów, takich jak przyssawki, układy mocujące, systemy podnoszące, a także urządzenia do obróbki drewna i metali. Schmalz dostarcza rozwiązania dla różnych branż, w tym dla przemysłu automotive, spożywczego, farmaceutycznego i elektroniki. Firma działa globalnie i posiada oddziały na całym świecie, oferując wsparcie techniczne oraz serwis dla swoich klientów.

EN

Schmalz is a German company specializing in the production of gripping systems and vacuum technology for industrial applications. The company offers a wide range of products such as suction pads, mounting systems, lifting devices, as well as equipment for wood and metal processing. Schmalz provides solutions for various industries including automotive, food, pharmaceutical, and electronics. The company operates globally and has branches worldwide, offering technical support and services to its customers.