POKÓJ S.E.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Spółdzielnia Elektrotechniczna „POKÓJ” w chwili obecnej jest jednym z czołowych producentów branży elektrotechnicznej w zakresie aparatury niskiego napięcia.

Misją firmy jest rozpowszechnianie liczącej się marki firmy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Naszym celem jest pozyskiwanie nowych odbiorców, którzy stawiają na jakość, rzetelność i profesjonalizm. Sprawą priorytetową jest dla nas kontakt z klientami, dlatego aktywnie uczestniczymy w imprezach targowych, sympozjach, wystawach i szkoleniach. Ma to odzwierciedlenie w zdobytych licznych nagrodach i wyróżnieniach.

Posiadamy szerokie kontakty handlowe z firmami zagranicznymi między innymi w Ukrainie, Litwie, Łotwie, Bułgarii, Szwecji, Niemczech i we Włoszech. Położenie naszego miasta jak również lokalizacja firmy umożliwia szybką i sprawną dystrybucję towarów. Naszym atutem jest również nowoczesny park maszynowy. Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001, który obliguje nas do ciągłego podnoszenia jakości produktów i kontaktów z klientami. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż „POKÓJ” S.E. posiada status zakładu pracy chronionej, co zobowiązuje nas do zatrudniania osób niepełnosprawnych, które poprzez pracę aktywizują się zawodowo, co ma nieoceniony wpływ na rehabilitację.

Firma „POKÓJ” S.E. to przede wszystkim – pracownicy, kompetentni menedżerowie, kreatywni konstruktorzy, zaangażowane w osiąganie jak najlepszych wyników służby handlowe.

EN

The “POKÓJ” Electrotechnical Cooperative is currently one of the leading manufacturers of the electrotechnical industry in the field of low voltage systems.

The company has made it its mission to spread this renowned brand both on the Polish, as well as the international market. Our core aim is to acquire new users who focus on quality, reliability and professionalism. We prioritize contact with customers, which is why we actively participate in fairs, symposia, exhibitions and training. This is reflected in our numerous awards and distinctions.

We can boast extensive business contacts with foreign companies, including in Ukraine, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Sweden, Germany and Italy. The location of our city as well as the company headquarters allows for fast and efficient distribution of goods. Our asset is also a state-of-the-art machine park. To meet and exceed the requirements and expectations of customers, we have implemented the ISO 9001 Quality Management System, which obliges us to constantly better the quality of products and contacts with customers. Not negligible is also the fact that “POKÓJ” S.E. holds the status of a protected employment establishment, which obliges us to employ people with disabilities, who become professionally active through work, which has an invaluable impact on rehabilitation.

“POKÓJ” S.E. is developed mainly by employees, competent managers, creative constructors, commercial services committed to achieving the best possible results.

We are all always at your disposal, we provide consultancy and experience.