MERAZET

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Ciśnienie/poziom: cyfrowe przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, sondy hydrostatyczne, manometry, rejestratory, kalibratory ciśnienia; Analiza: analizatory gazów, mierniki gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu, pyłomierze; Aparatura elektryczna: analizatory jakości energii, mierniki cęgowe, multimetry, autotransformatory, zasilacze, oscyloskopy, generatory, mierniki parametrów elektrycznych, testery wytrzymałości izolacji, lokalizatory przewodów, przekaźniki elektroniczne, złącza elektryczne, rozruszniki silnikowe, kompensacje mocy biernej, elektryczna aparatura łączeniowa, testery sieci LAN/światłowodów, kamery dźwiękowe, testery wibracji; Temperatura: kamery termowizyjne, pirometry, regulatory, kalibratory, piecyki kalibracyjne, mierniki, czujniki i przetworniki.

EN

Pressure/Level: Digital Pressure Transducers, Differential Pressure Transducers, Hydrostatic Probes, Manometers, recorders, pressure calibrators; Analysis: gas analysers, toxic and explosive gas and oxygen meters, dust meters; Electrical apparatus: power quality analyzers, clamp meters, multimeters, autotransformers, power supplies, oscilloscopes, generators, meters of electrical parameters, insulation strength testers, cable locators, electronic relays, electrical connectors, motor starters, reactive power compensation, electrical switchgear, LAN/fiber optic testers, sound cameras, vibration testers; Temperature: thermal imaging cameras, pyrometers, regulators, calibrators, calibration blocks, meters, sensors and transducers.