Limatherm Sensor

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma z 50-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowych czujników temperatury.
oferta obejmuje następujące produkty: przemysłowe czujniki temperatury, przetworniki
temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, przetworniki
poziomu, manometry, presostaty, sygnalizatory poziomu, sygnalizatory przepływu,
przenośne mierniki wilgotności, wskaźniki, regulatory, przekaźniki półprzewodnikowe,
rejestratory, pirometry, kalibratory, grzałki elektryczne, oprogramowania do wizualizacji
procesów produkcyjnych. wybrane urządzenia posiadają potwierdzenia jakości:
atex (exi, exd), emc, pzh wydane przez zewnętrzne instytucje. projektowanie oraz
produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej opiera się o wdrożony i stosowany system
zarządzania jakością wg en iso 9001:2015. w organizacji funkcjonuje laboratorium
pomiarowe posiadające certyfikat akredytowanego laboratorium wzorcującego pca
nr ap 108, działające w oparciu o normę pn-en iso/iec 17025. wzorcowania wykonuje
stacjonarnie w siedzibie organizacji, jak również wyjazdowo u klienta na obiekcie.