Lenze Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Lenze jest światowym specjalistą w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz techniki napędowej. Od ponad 70 lat wspieramy producentów maszyn oraz użytkowników końcowych, przygotowując indywidualne rozwiązania w oparciu o produkty Lenze: przemienniki częstotliwości, silniki, przekładnie, sterowniki, panele sterujące, sprzęgła, hamulce, technologie serwo oraz software. Dzięki nam otrzymujesz dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz aplikacyjnych. Na całym świecie najlepsze maszyny i linie produkcyjne są napędzane przez Lenze.

EN

Lenze is a global specialist in industrial automation and drive technology. For over 70 years, we have been supporting machine manufacturers and end users, preparing individual solutions based on Lenze products: frequency inverters, motors, gears, controllers, control panels, clutches, brakes, servo and software technologies. Thanks to us, you get access to the latest technological and application solutions. All over the world, the best machines and production lines are powered by Lenze.