Kwartalnik „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie” – wydawnictwo Druk-Art.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

„WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE”
kwartalnik techniczno-informacyjny

Kwartalnik przedstawia problematykę związaną z ważeniem, dozowaniem i pakowaniem w procesach przemysłowych, automatyzacją produkcji, robotyzacją w przemyśle. Zawiera artykuły naukowe i techniczne, nowości i porady, nowatorskie rozwiązania technologiczne i ich aplikacje w przemyśle. Zapraszamy Państwa na łamy kwartalnika!
Więcej info pod :
e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl
www.wdp.com.pl

EN

Quarterly „Weighing, Proportioning, Pakcing”
technical and information quarterly

The quarterly presents issues related to weighing, dosing and packaging in industrial processes, production automation and robotization in industry. Contains scientific and technical articles, news and advice, innovative technological solutions and their applications in industry. We invite you to the pages of the quarterly!