KELLER

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Ciśnienie/poziom: czujniki ciśnienia OEM, analogowe i cyfrowe przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, sondy hydrostatyczne, manometry cyfrowe, rejestratory ciśnienia i temperatury, rejestratory poziomu cieczy i temperatury, kalibratory ciśnienia; Moduły transmisji GSM, IoT (Lora, NBioT)

EN

Pressure/Level: OEM pressure sensors, analog and digital pressure transmitters, differential pressure transmitters, hydrostatic probes, digital pressure gauges, pressure and temperature loggers, liquid level and temperature loggers, pressure calibrators; transmission modules: GSM, IoT (Lora, NBioT)