Jantar

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Jantar Sp. z o.o. – integrator systemów informatycznych dla biznesu. Ponad 30 lat tradycji i doświadczenia w zakresie systemów zarządzania sprzedażą oraz automatycznej identyfikacji. Specjalizujemy się w sprzedaży efektywnych, niezawodnych i wysokiej jakości rozwiązań. Jesteśmy liderem w zakresie samoobsługowych systemów sprzedaży dla sieci handlowych. Dostarczamy systemy oparte o kasy samoobsługowe, system Personal Shopper, urządzenia fiskalne oraz funkcjonalne oprogramowanie do sprzedaży i zarządzania siecią sklepów. Tworzymy autorskie rozwiązania oparte o kody kreskowe oraz technologię RFID. Wspieramy klienta we wszystkich fazach inwestycji: od projektu przez integrację aplikacji i urządzeń, szkolenie, wdrożenie i serwis. Współpracujemy z liderami rynku w zakresie sprzętu i oprogramowania

EN

Jantar Sp. z o.o. – integrator of information systems for business. Jantar has over 30 years of experience in providing sales management systems and automatic identification projects. We specialize in selling effective, reliable, and high-quality solutions. We are a leader in self-service sales systems for retail chains, and provide systems based on self-service cash registers, Personal Shopper solutions, fiscal devices, and functional sales and store chain management software. Our specialists develop proprietary solutions based on bar codes and RFID technology. We support the customer in all phases of the investment: from design through integration of applications and devices, training, implementation, and service. Together with our partners, we provide reliable hardware and software to our clients.