IPLAS

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

IPLAS – system MES do monitorowania i optymalizacji produkcji – osiągaj więcej w krótszym czasie! Pobieraj dane ze wszystkich źródeł, twórz dopasowane pulpity raportowe i obserwuj to czego potrzebujesz. My zadbamy o szybkie wdrożenie i niezawodny support. Wejdź w Przemysł 4.0 z Twoim budżetem i na Twoich zasadach!

EN

IPLAS – MES system for monitoring and optimizing production – achieve more in less time! Collect data from all sources, create customized reporting dashboards and observe what you need. We will take care of quick implementation and reliable support. Enter Industry 4.0 with your budget and on your terms!