Hinto

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Oferujemy rozwiązania dla działów automatyki, kontroli i planowania. TroublePad to zestaw szybkiej kamery z wyposażeniem, przeznaczony do łatwej kontroli problemu jak i optymalizacji automatycznych stanowisk produkcyjnych. System może działać bez nadzoru. Rozwiązania AR/VR pozwalają na zdalne wsparcie planowania, działów technicznych oraz operatorów.

EN

We offer solutions for automation, control and planning departments. TroublePad is a fast camera set with equipment, designed for easy problem control and optimization of automatic production stations. The system can run unattended. AR/VR solutions allow remote support for planning, technical departments and operators.