Hinto Paweł Kotelon

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Podczas targów Pack, Hinto zaprezentuje m.in. rozwiązania francuskiej firmy ClaraVision, producenta m.in. systemu TroublePad. Zestaw przeznaczony jest do analizy pracy automatycznej linii produkcyjnej czy pakującej, w celu wykrycia źródła błędu lub poszukiwania możliwości usprawnienia procesu.
Zestaw składa się z szybkiej kamery (do 2500kl/s), dostarczanej z oświetlaczem i ramieniem montażowym, oraz tabletu z oprogramowaniem do nagrywania, weryfikowania, edycji i końcowego eksportu wideo.
System może być rozbudowany o różne wersje oświetlaczy w zależności od potrzebnej mocy, uchwyty, obiektywy o różnych parametrach czy w końcu automatyczne wyzwalacze, które po otrzymaniu sygnału z linii lub wyzwoleniu przez operatora (połączenie kablowe lub bezprzewodowe) zapisują ostatnie sekundy nagrania, przez co unikamy konieczności przeglądania całego filmu.

Zaprezentujemy również rozwiązania polskiej firmy AR4Vision – zestaw rozszerzonej rzeczywistości, z aplikacją przygotowaną specjalnie do wsparcia pracy w magazynach, przy obsłudze dużych ilości paczek.
System ułatwia również prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników, zapewnienie zdalnego wsparcia dla techników i operatorów jak i prezentację możliwych rozwiązań czy instrukcji działania w rozszerzonej rzeczywistości.

Dostarczamy rozwiązania wspierające pracę zarówno automatyków, służb utrzymania ruchu jak i nadzoru nad produkcją. W ofercie posiadamy dodatkowo mikroskopy cyfrowe, kamery jak i systemy pomiarowe.

EN

During the Pack fair, Hinto will present e.g. solutions of the French company ClaraVision, a producer of i.a. TroublePad. The set is designed to analyze the operation of an automatic production or packaging line in order to detect the source of error or search for ways to improve the process.
The set consists of a high-speed camera (up to 2500 fps), supplied with an illuminator and mounting arm, and a tablet with software for recording, verifying, editing and final video export.
The system can be extended with different versions of illuminators depending on the power needed, handles, lenses with different parameters, and finally automatic triggers that, after receiving a signal from the line or triggered by the operator (cable or wireless connection), save the last seconds of the recording, which avoids need to watch the entire movie.

We will also present the solutions of the Polish company AR4Vision – an augmented reality set with an application prepared specifically to support work in warehouses, when handling large amounts of parcels.
The system also facilitates training for new employees, providing remote support for technicians and operators as well as presenting possible solutions or operating instructions in augmented reality.

We provide solutions that support the work of automation, maintenance and production supervision. We also offer digital microscopes, cameras and measurement systems.