GUENTHER Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

GUENTHER Polska Sp. z o.o. – produkcja i dystrybucja czujników temperatury wraz akcesoriami montażowymi oraz serwis czujników i torów pomiarowych w tym TUS i SAT. W ramach kompleksowej dostawy oferuje przewody kompensacyjne, termoparowe, osłony montażowe oraz przetworniki temperatury. Firma posiada akredytowane laboratorium pomiarowe oraz wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.

EN

GUENTHER Polska Sp. z o.o. – production and distribution of temperature probes with assembly accessories and service of temperature probes and measuring circuit, including TUS and SAT . As part of a comprehensive delivery, it offers extension and thermocouple cable, protection tubes and temperature transmitters. The company has a accredited laboratory and implemented ISO 9001 quality management system.