Georg Fischer Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Georg Fischer Piping Systems jest ekspertem w dziedzinie bezpiecznego i niezawodnego przesyłania wody, substancji chemicznych i gazu. Bezobsługowe i trwałe systemy rurowe z tworzyw sztucznych pomagają szybciej i taniej i realizować strategiczne inwestycje – od planowania po przekazanie do eksploatacji. Firma jest dumna ze swoich wieloletnich sukcesów począwszy od dnia jej założenia ponad 200 lat temu.

EN

Georg Fischer Piping Systems is an expert in the safe and reliable transfer of water, chemicals and gas. Maintenance-free and long-lasting plastic piping systems help to make important investments faster, more cost-effective – from planning to commissioning. The company is proud of its long-standing success since the day it was founded more than 200 years ago.