EX-Calibra

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

EX-Calibra (zał. w 2000 r) oferuje urządzenia do pomiarów i kalibracji ciśnienia, temperatury, wilgotności i przepływu oraz doradztwo w ich doborze. Jesteśmy autoryz. dystrybutorem firm: Accumac, Additel, Druck, Panametrics. Oferujemy też wybrane produkty firm Minerva, Rheonic, Stiko, Tradinco. Zapewniamy serwis, szkolenia oraz kalibrację urządzeń

EN

EX-Calibra (founded in 2000), offers devices for measurement and calibration of pressure, temperature, humidity and flow. We are authorized distributor of: Accumac, Additel, Druck, Panametrics. We also offer selected products from other suppliers like Minerva, Rheonic, Stiko and Tradinco. We provide service, training and calibration of devices.