E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Produkty: – bezpieczniki oraz wyłączniki automatyczne z wyzwoleniem termicznym (przeciążeniowym), termiczno-magnetycznym, magnetycznym oraz hydrauliczno-magnetycznym – przekaźniki 12V / 24V, przekaźniki mocy 100/200/300A oraz wysokoprądowe – samochodowe bezpieczniki automatyczne – elektroniczne zabezpieczenia nadprądowe (ESX; ESS, REX12…) – systemy rozdziału prądu i zabezpieczeń obwodów oraz urządzeń (moduł 18plus, REX).

EN

Products: – thermal, thermal-magnetic and hydraulic-magnetic circuit protection and electric equipment protection – 12V / 24V relays, power relays 100/200/300A and high-current relays – thermal automotive circuit breaker – electronics overcurrent protection (ESX, ESS, REX12…) – power distribution modules (18plus module, Rex-System).