DBR77 Robotics

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Pod hasłem „All-in-one platform for the best digitalization of your Factory”, Platforma DBR77 przygotowuje plan transformacji cyfrowej zakładu, wdraża systemy zbierania i zarządzania danymi, uruchamia bliźniaka cyfrowego oraz robotyzuje procesy fizyczne. DBR77 jest pierwszą tego typu spółką technologiczną na świecie, w której można w jednym rozwiązaniu opomiarować, zoptymalizować oraz zrobotyzować procesy produkcyjne.

EN

With the slogan „All-in-one platform for the best digitalization of your Factory,” Platform DBR77 prepares a plan for the digital transformation of a plant, implements data collection and management systems, launches a digital twin, and robotizes physical processes. DBR77 is the world’s first technological company of its kind where you can measure, optimize, and robotize production processes in one solution.