CTHINGS.CO

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

CTHINGS.CO dostarcza kompleksowe rozwiązania 5G IoT, które umożliwiają przedsiębiorstwom dostęp do cennych źródeł danych ukrytych w ich procesach i zasobach. Rozwiązania wykorzystują najnowocześniejszą technologię i komponenty do monitorowania, przechwytywania, przesyłania i analizowania ogromnych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Firma kompleksowo wspiera cyfrową transformację przemysłu i miast. Jej portfolio rozwiązań w zakresie infrastruktury łączności 5G, sieci czujników do śledzenia zasobów i zdalnego monitorowania rozproszonego można łączyć i dostosowywać, aby uwzględnić nawet najbardziej specyficzne przypadki użycia.

Posiadając solidne doświadczenie w dziedzinie IoT i telekomunikacji, CTHINGS.CO obsługuje obecnie globalnych klientów w obszarach logistyki, produkcji, zielonej energii i usług z zakresu smart city.

Na stoisku firma zaprezentuje swoje rozwiązania wspólnie z partnerami, z którymi realizuje najważniejsze use case’y.

EN

CTHINGS.CO provides comprehensive 5G IoT solutions that enable enterprises to access valuable data sources hidden in their processes and resources. The solutions use state-of-the-art technology and components to monitor, capture, transmit and analyze huge amounts of data in near real-time. The company comprehensively supports the digital transformation of industries and cities. Its portfolio of 5G connectivity infrastructure solutions, sensor networks for asset tracking and remote distributed monitoring can be combined and customized to accommodate even the most specific use cases.

With a solid background in IoT and telecommunications, CTHINGS.CO currently serves global clients in the areas of logistics, manufacturing, green energy and smart city services.

At the stand, the company will present its solutions together with partners with whom it implements the most important use cases.