BRADY

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Precyzyjne śledzenie surowców i wyrobów gotowych w całym procesie produkcyjnym zwiększa wydajność produkcji, otwiera nowe rynki i przyciąga większą liczbę klientów. Brady Corporation oferuje niezawodne i kompleksowe rozwiązania do automatyzacji etykietowania obwodów drukowanych na liniach montażu powierzchniowego (SMT). Nasze rozwiązania obejmują niezawodne, grawerowane laserowo lub zadrukowalne etykiety poliimidowe na obwody drukowane, zautomatyzowane systemy drukowania i nakładania etykiet, podajniki etykiet, drukarki etykiet przemysłowych i wsparcie ekspertów.

EN

Accurate tracking of raw materials and finished goods throughout production processes can increase production efficiency, open up new markets and attract more customers. Brady Corporation offers reliable and complete solutions to automate printed circuit board labelling in SMT lines. Our solutions include reliable laser engravable or printable polyimide PCB labels, automated print and apply systems, label feeders, industrial label printers and expert support.