BAMO Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

BAMO Polska Sp. z o.o. jest firmą-córką francuskiego BAMO Mesures powstałego w 1978 roku. Cała grupa aktywnie działa na rynku europejskim, proponując szeroki wachlarz produktów dla kontroli i analizy płynów, zwłaszcza agresywnych chemicznie lub korozyjnych. Oferujemy następujące gamy urządzeń:
• pHmetry,
• Czujniki amperometryczne
• Konduktometry,
• Tlenomierze
• Mierniki twardości
• Mętnościomierze
• Kontrola poziomu (magnetyczna, pływakowa, rezystywna, hydrostatyczna, ultradźwiękowa)
• Detektory wycieku i przelewu
• Systemy alarmowe do separatorów węglowodorów
• Czujniki temperatury i termometry
• Przepływomierze (łopatkowe, turbinowe, kryzowe, elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, rotametry)
• Mierniki ciśnienia (separatory tworzywowe, manometry, przetworniki)
• Armatura tworzywowa i metalowa (reduktory, zawory)
Główne rodzaje używanych materiałów: PP, PEHD, PVC, PVDF, Inox 316, inne.

EN

BAMO Polska Sp. z o. o. is a branch of the French BAMO Mesures established in 1978. The entire group is active on the European market, offering a wide range of products for the control and analysis of fluids, especially chemically aggressive or corrosive ones. We offer the following range of devices:
• pH meters,
• Amperometric sensors
• Conductivity meters,
• Oxygen meters
• Hardness meters
• Turbidimeters
• Level control (magnetic, float, resistive, hydrostatic, ultrasonic)
• Leak and overflow detectors
• Alarm systems for hydrocarbon separators
• Temperature sensors and thermometers
• Flowmeters (paddle, turbine, orifice, electromagnetic, ultrasonic, rotameters)
• Pressure meters (plastic separators, manometers, transducers)
• Plastic and metal fittings (reducers, valves)
The main types of materials used: PP, PEHD, PVC, PVDF, AISI 316, others.