APA Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

APA Group jest liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Posiadamy 20 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. Wszystkie koncepcje technologii produktów i usług powstają w Gliwicach i stają się polską wizytówką na świecie, co zostało nagrodzone m.in. godłem „Teraz Polska”. Do naszych klientów należą takie rozpoznawalne marki jak: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Budizol, DB Schenker; czy prestiżowe uczelnie – Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska.

Nasze rozwiązania wyróżnia intuicyjność, niezawodność i innowacyjność. Przenosimy doświadczenia i know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w biznesie, życiu codziennym i miastach.

W centrum naszych działań zawsze znajduje się człowiek i jego potrzeby. Działamy wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną. Gdzie liczy się pomysł i praktyczny wymiar projektu. Naszym celem jest uczynienie przestrzeni miejskiej, przemysłowej i biznesowej bardziej przystępnej. Wymyślenie jej na nowo. Dla Ciebie.

EN

APA Group is a leader on the market of intelligent industrial automation and building management systems. We have 20 years of experience and dozens of successful implementations for institutions, individuals, municipalities and industrial plants around the world. Our clients include such recognizable brands as: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Budizol, DB Schenker, Tesla; or prestigious universities – Silesian University of Technology and Czestochowa University of Technology.

Our solutions are distinguished by intuitiveness, reliability and innovation. We transfer experience and know-how gained in the industrial sector to the area of intelligent automation used in business, everyday life and cities.

At the center of our activities is always a man and his needs. We operate wherever you need to tame technology and make it more useful. Where the idea and practical dimension of the project count. Our goal is to make urban, industrial and business space more accessible. Reinventing it. For you.