Materiały do pobrania

W tym miejscu znajdziesz materiały konferencyjne do pobrania.
Prezentacje dostępne będą przez okres 12 miesięcy.

  • Marcin Sowa, Naczelnik Wydziału, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej,Programy i środki wsparcia przedsiębiorców stymulujące wykorzystywanie automatyzacji i robotyzacji”
  • Jarosław Piekarski, Małgorzata Szołucha, eksperci KPK/NCBiR, „Tematyka robotyzacji i automatyzacji w programie Horyzont Europa”