FLEXIMO – systemowe profile aluminiowe

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Sprzedajemy:

▪ systemowe PROFILE ALUMINIOWE KONSTRUKCYJNE
▪ akcesoria montażowe
▪ stanowiska montażowe
▪ regały i stoły produkcyjne
▪ systemy rurkowe
▪ Visual Management

EN

We sell:

▪ CONSTRUCTION ALUMINUM SYSTEM PROFILES
▪ mounting accessories
▪ assembly stations
▪ shelves and production tables
▪ pipe systems
▪ Visual Management