Delta Automation Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Delta Automation Sp. z o.o. zlokalizowana w Mysłowicach przy ulicy Rzemieślniczej 38, posiada tam biuro oraz halę produkcyjno – montażową. Projekty swoje realizujemy również na fabrykach : Volvo, Mercedes, VW, Audi, BMW, Opel, Skoda, itp. Realizujemy projekty w biurze tzw. offline, w środowisku Proces Simulate/Robcad oraz projekty uruchomieniowe u klienta końcowego tzw. online. Firma zajmuje się projektowaniem i uruchomieniami kompletnych linii technologicznych, które służą do produkcji samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Realizujemy również projekty w innych gałęziach przemysłu. Firma wyposażona jest we własne roboty przemysłowe KUKA, ABB oraz Fanuc, na których tworzymy różnego rodzaju aplikacje/technologie.

Jesteśmy również integratorem systemów automatycznych czyli tzw. projekty pod klucz. Zajmujemy się konstrukcją, budową szaf elektrycznych, montażem, programowaniem robotów przemysłowych oraz sterowników PLC. Dodatkowo zajmujemy się drukiem 3D i skanowaniem 3D.

EN

Delta Automation Sp. z o.o. located in Mysłowice at Rzemieślnicza 38 street, it has an office there as well as a production and assembly hall. We also carry out our projects in factories: Volvo, Mercedes, VW, Audi, BMW, Opel, Skoda, etc. We carry out projects in the so-called office. offline, in the Process Simulate / Robcad environment and runtime projects at the end customer, the so-called online. The company deals with the design and commissioning of complete technological lines that are used for the production of passenger cars, delivery vans and trucks. We also implement projects in other industries. The company is equipped with its own KUKA, ABB and Fanuc industrial robots, on which we create various types of applications / technologies.

We are also an integrator of automatic systems, i.e. turnkey projects. We deal with the construction, construction of electrical cabinets, assembly, programming of industrial robots and PLC controllers. Additionally, we deal with 3D printing and 3D scanning.